Fredag den 26. april hadde 9. klasse besøk av lensmann Edvard Børø. Tema var rus og narkotika. Han fortalte litt om hvordan tilstandene er på Herøy for tiden, og hvor farlig det er å forske på ukjente stoffer. Hans viktigste budskap var at alle har et valg, og at det er viktig å gjøre det riktige valget.

 

Mange begynner fordi «alle andre» gjør det og de tror det er gøy og tøft. Noen gjør det også for å «flykte» fra virkeligheten.

 

Børø snakka også om at narkotikaforbruk stenger noen veier for en. Blir man tatt, er det en del utdanninger man ikke får ta. For eksempel politi. Han fortalte også en historie om en som skulle kjøre opp, men ble tatt for narkotikabruk bare noen uker før oppkjøring. Han fikk to års utsettelse.

 

Han hadde med seg cannabis som vi fikk lukte på og vi fikk stille spørsmål som han svarte på.

 

Vi synes det er viktig at skolen jobber med holdningene til elevene før vi begynner å gå på fest, og det er viktig at vi har gode holdninger.

 

Tekst: Ingeborg Hågensen
Foto: Sigurd Sjåvik