Leie av Herøyhallen

heroeyhallen_informerer_02
Søknadsfrist 10. august 2010.
Lag / foreninger og enkeltpersoner som ønsker å leie Herøyhallen høsten 2010 og våren 2011 til
trening/aktiviteter, må sende skriftlig søknad til Herøy kommune innen 10. august.
 
Søknad om leie av Herøyhallen til store arrangement, sendes i god tid før arr. skal avholdes.
Søknad kan også sendes: post@heroy-no.kommune.no
 
Servicekontoret
heroeyhallen_informerer_02

Annonser