Legger om innkrevingen

roy_skogsholm_05
Herøy kommune holder på med å legge om til nytt innkrevingssystem for kommunale avgifter. Heretter får innbyggerne årsavgiften delt opp i fire og rådmann Roy Skogsholm sier at det ikke blir mulig med ytterligere oppdeling av avgiften.
- Den første reningen blir sendt ut i disse dager og vi gjør det på denne måten for at det skal bli lettere for brukerne å betale.
 
Og nettopp fordi avgiften nå er delt opp i fire, blir det ikke å anledning til å be om ytterligere oppdeling av avgiften, sier rådmann Roy Skogsholm til Herøyfjerdingen.
 
Slam- og feieavgift
Rådmannen kan også fortelle at sentralbordet til tider blir nedringt av folk som klager på at septiktanken ikke blir tømt annet hvert år og piper som heller ikke blir feiet regelmessig.
 
- Det er en kommunal oppgave å sørge for at dette skjer regelmessig og vårt ansvar å fastlegge frekvensen dette skal skje innenfor.
 
Under forutsetning av at slamkummen eller pipa er slik de skal være, så er dette vårt ansvar. Uansett hvor ofte kommunen må utføre tjenesten.
 
Hvis ikke disse tingene er forskriftsmessig og dette fører til ekstra kostnader, er det brukeren som må betale de ekstra pengene, fastslår Skogsholm.
 
Kommunen opplever ofte at folk ringer for å klage på at septikktanken ikke blir tømt annet hvert år. Eller at feieren ikke kommer innom like ofte som han skal.
 
Snittberegning
- Folk må ikke henge seg opp i dette med hvert annet år. Dette er bare et gjennomsnitt for hvor ofte tjenesten skal utføres.
 
Dersom det er et år kommunen ikke utfører den pålagte tjenesten, så må vi ta det igjen året etter. Over tid blir dette en snittberegning.
 
Det er et kommunalt ansvar å tømme septiktankene ved behov, og folk trenger ikke bry seg om dette, sier rådmann Roy Skogsholm.,
 
Som eksempel nevner rådmannen at kommunen ikke har godkjent slamdeponi i Herøy.
 
- Da ble slamtømmingen forskjøvet, men nå er vi i ferd med å komme i rute, sier Skogsholm.
 
Purring fra Alstahaug
Herøy kommune har nå felles innkreving gjennom Alstahaug kommune, som en følge av det interkommunale samarbeidet om økonomi-funksjonen.
 
- Dersom folk ikke betaler regningen i riktig tid, kan de oppleve å få oppkrevingen gjennom Alstahaug sitt system. O da kan det like gjerne komme et krav fra Lindorf, avslutter rådmann Roy SKogsholm.
roy_skogsholm_05

Annonser