Ledige sykepleier-stillinger

sykepleier
I Herøy er det to ledige stillinger som sykepleiere. Stillingene har søknadsfrist 19. februar.
LEDIGE STILLINGER FOR OFF. GODKJENTE SYKEPLEIERE     Herøy er en øykommune på Helgelandskysten, knyttet til Sandnessjøen med ferge og hurtigbåt. Kommunens ca 1600 innbyggere er bosatt på flere øyer, hvorav de største er knyttet sammen med bruer.

Herøy kommune er også knyttet sammen med nabokommunen Dønna med bru. Herøy med sin skjærgård og Dønna med sine fjell byr på rike muligheter for å dyrke friluftsliv. For å trives i øyriket er det en fordel å sette pris på vær, vind og kontakt med mennesker.

Kommunen har et godt utbygd skole, kulturskole, SFO og barnehagetilbud. I tillegg har vi et aktivt idrettsmiljø.   Omsorgsboligene på Herøy omsorgssenter har 9 leiligheter, 8 hybler,  2 kortids-/avlastningplasser og en rehabiliteringsleilighet. Denne bo-enheten har fast tilknyttet personal.   Hjemmetjenesten har sin base i omsorgssenteret og vi har dermed et nært samarbeid med institusjon.   Vi benytter elektronisk pasientjournal, CosDoc, og kjennskap til og interesse for å arbeide med dataverktøy er derfor en fordel.   Ledige stillinger for offentlig godkjente sykepleiere: 100 % vikariat i hjemmetjenesten snarlig tiltredelse og frem til 31.05.2011 100 % vikariat i omsorgsboligene/hjemmetjenesten m/mulighet for fast tilsetting tiltredelse 1. mars 2010  
  • Arbeid i turnus, hjemmevakter må påberegnes
  • Den tilsatte må ha førerkort.
  • Stillingskode 7174
  • Årslønn kr. 353.700,-
  • Pensjonsordning i KLP
  Søknadsfrist: 19. februar 2010   For nærmere opplysninger om stillingen kan enhetsleder Gunn Dahl kontaktes på tlf. 75 06 08 40.   Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Herøy kommune, servicekontoret, 8850 Herøy, eller på epost: post@heroy-no.kommune.no
sykepleier

Annonser