Kroppsøvingsstudie 
I samarbeid med Høgskolen i Nesna arrangerer Studiesenter Ytre Helgeland videreutdanning i kroppsøving. Studiet vil bestå av 5 enkeltstående moduler med forskjellig innhold. Hver modul gir 2 studiepoeng. Studiet er spesielt relevant for lærere i barnetrinn- og ungdomstrinn, trenere/ledere i idrettslag og lignende. Enkelte moduler er aktuelle for barnehageansatte og lærere i den videregående skolen.

Les mer om studiet her Påmeldingsfrist 20. februar

På skattejakt i eget lokalmiljø
I samarbeid med Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling (HLB) arrangerer Studiesenter Ytre Helgeland studiet «På skattejakt i eget lokalmijø». Store deler av studiet er finansiert med tilskudd fra Nordland Fylkeskommune og Helgeland Regionråd. Mosjøen Studiesenter er også samarbeidspartner. Studiet strekker seg ett semester (vår 2013). Oppstart er februar 2013 og utdanningen vil gjennomføres med samlinger ulike steder på Helgeland.

Les mer om studiet her Påmeldingsfrist er gått ut, men det er fortsatt noen ledige plasser!!

Les mer om disse og andre studier på www.studiesenteryh.no eller på annonseplass på Herøyfjerdingen.