- Ved sykeavdelingen ved Herøy omsorgssenter er det ledig 100 % stilling som fagansvarlig sykepleier.

- Ved omsorgsboligene er ledig vikariat i 100 % stilling som sykepleier i turnus, med mulighet for fast tilsetting.

- Ved Herøy  skole er det ledig 75%  vikariat som assistent/fagarbeider i perioden 1.8.13 - 20.12.13

Søknadsfrist for sykepleierstillingene er 25. juli mens stillingen ved Herøy skole har søknadsfrist 20. juli.

Les mer om stillingene og søk på dem ved å gå inn på Herøy kommunes hjemmeside.
Trykk her