Teknisk  enhet i Herøy kommune består av Teknikk og miljø, Herøy drift og Herøy havnevesen. Enheten har 11 ansatte, og ledes av kommunalsjef for teknikk og miljø.

Vi ønsker oss en initiativrike og dyktige medarbeider som i hovedsak skal jobbe med saksbehandling, planarbeid, prosjektarbeid, drift av havnevesen og  løse kommunes oppgaver sommyndighet innen enhetens ansvarsområde.

Les hele utlysningsteksten her.