Ledige stillinger lyst ut

8_Heroey_omsorgssenter
Herøy kommune har i dag lyst ut en rekke ledige stillinger og vikariater innen omsorgssektoren. Alle stillingene har søknadsfrist 13. oktober.
I Herøy kommune er det nå følgende ledige stillinger/vikariater: Offentlig godkjent sykepleier, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, vernepleier.

Stillinger med arbeidssted f.t. Valsåsen bofellesskap:
Fast 20 % helgestiling f,t arbeid 2 hver helg.   Stillinger med arbeidssted f.t Hjemmetjenesten: Svangerskapsvikariat 60 % Omsorgsarbeider/Hjelpepleier. Fra 1.januar 2011 Vikariat 100 % sykepleierstilling f.t arbeid 3.hver helg   Stillinger med arbeidssted f.t Omsorgsboligene: Vikariat 75 % omsorgsarbeider/hjelpepleier f,t  hver 3. helg.       Vikariat 75 % omsorgsarbeider/hjelpepleier f,t  hver 3. helg.           Fast 50 % Omsorgsarbeider/hjelpepleier f.t 2 hver helg.   Stillinger med arbeidssted f.t Skjermet avdeling:
Fast 2 x 25 % helgestilling med arbeid 2. hver helg
Vikariat fra 1 des.-10. 25 % helgestilling med arbeid 2 hver helg.

Stillinger med arbeidssted f.t sykehjemmet: Vikariat 50 % omsorgsarbeider/hjelpepleier f.t arbeid 3 hver helg, m/mulighet for fast. Vikariat ca 80 % sykepleierstilling f.t arbeid 3 hver helg. Svangerskapsvikariat ca 75 % sykepleierstilling f.t arbeid 3 hver helg. Fra 1 jan 2010Nærmere opplysninger om stillingene ta kontakt med:
Enhetsleder Gunn Dahl for stillinger i hjemmetjenesten og Valsåsen tlf 75 06 80 40
Enhetsleder Wenche S. Jørgensen for stillinger på sykehjemmet og skjermet  tlf 75 06 80 47/ 906 29 198   For stillingene gjelder:
Lønn etter avtale og i hht avtaleverk
Sertifikat nødvendig i en del av stillingene Sykepleiere får godkjent 10 års ansiennitet. Årslønn: 374.500,- Søknad kan sendes på mail til post@heroy-no.kommune.no  

Søknader med CV, vedlagt kopier av vitnemål og attester sendes til:
Herøy kommune, Servicekontoret, 8850 HERØY   Søknadsfrist for alle stillinger er 13.oktober 2010
8_Heroey_omsorgssenter
Ved Herøy omsorgssenter er det flere ledige stillinger/vikariater.

Annonser