Ledige stillinger i skolen

heroey_kommunevaapen_02
Ved Herøy sentralskole er det flere ledige stillinger, blant annet som renholder, inspektør og som lærer. Søknadsfristen for alle stillingene er 28. mai.
Ledige stillinger i Herøy kommune
 
1.Herøy sentralskole skoleåret 2010-2011:
*Lærerstillinger (vikariater) inntil 210 %
Fagønsker: Tysk, musikk, norsk, engelsk, matematikk, kompetanse innen adferdshåndtering.
Undervisningen er på barne- og ungdomstrinn, og eventuelt voksenopplæring.
 
*Undervisningsinspektør 100 %
Vikariat med mulighet for fast ansettelse. Undervisningsinspektør er rektor`s stedfortreder og administrasjonsdelen er på ca 50 %. Arbeidsoppgavene er blant annet vikartjeneste, oppfølging av bøker og materiell, ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid, håndtere elevsaker ...
 
*Barne- og ungdomsarbeider inntil 65 %.
Vikariat med mulighet for fast ansettelse
 
*Barne- og ungdomsarbeider inntil 50 %
Vikariat
 
*Renhold 30 %
Vikariat med mulighet for fast ansettelse. Det er ønskelig med arbeid på dagtid.
Stillingen som barne- og ungdomsarbeider kan evevntuelt kombineres med renhold.
 
2.Herøy kulturskole:
Ved kulturskolen er stilling som kulturskolemedarbeider (10 %) ledig. I stillingen inngår musikkbarnehage, musikklek og Blikjent-året. Stillingen er et vikariat med mulighet for fast tilsetting.
Lønn i henhold til gjeldende lov og avtale verk. Det kreves politiattest for tilsetting. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.
 
Opplysning om stillingene kan fås hos
Enhetsleder/ rektor Lars Olav Mogård-Larsen tlf 75058752
Kommunalleder 2 Geir Berglund tlf 75068093
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes:
 
Herøy kommune, servicekontoret, 8850 Herøy innen 28.mai 2010, eller mail: post@heroy-no.kommune.no
 
 
heroey_kommunevaapen_02

Annonser