Ledige stillinger i hjemmetjenesten

sykepleier_01
Det er for tiden flere ledige stillinger innen hjemmetjenesten i Herøy kommune. Søknadsfrist for alle stillingene er 9. april.
LEDIGE STILLINGER I HJEMMETJENESTEN   Omsorgsboligene 50 % fast hjelpepleier/omsorgsarbeider i turnus med arbeid annenhver helg 50 % vikariat hjelpepleier/omsorgsarbeider i turnus med arbeid annenhver helg.   Valsåsen omsorgsbolig. 37 % fast hjelpepleier/omsorgsarbeider helgestilling med arbeid annenhver helg   20 % fast hjelpepleier/omsorgsarbeider i turnus med arbeid annenhver helg.   For nærmere opplysning om stillingene ta kontakt med: Enhetsleder Gunn Dahl tlf  75 06 80 40   Kvalifikasjonskrav:
Autorisasjon som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider.   For stillingene gjelder: ♦ Lønn og vilkår i tråd med gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. ♦ Sertifikat er nødvendig for stillingene.   Søknad med CV, kopier av attester og vitnemål sendes: Herøy kommune, servicekontoret 8850 Herøy eller post@heroy-no.kommune.no   SØKNADSFRIST 9. april 2010    
sykepleier_01

Annonser