Ledige stillinger i Herøy

2_sjoetrans_01
Norsk Fisketransportgruppen søker i dag etter personell til flere ledige stillinger i forbindelse med overtakelse av nybygget MS Novatrans. Den nye brønnbåten kommer til Herøy i mars.
I forbindelse med overtakelse av nybygget MS Novatrans, 1270bt, til Novatrans AS  i månedsskiftet mars, april søker vi etter personell som kan bekle følgende stillinger:

- 2 stk.kokk/matros - 3 stk maskinpasser/matros - 2 stk styrmann min D5 sertifikat - 1 stk styrmann min D3 sertifikat - Ett vikariat styrmann min D3 sertifikat

Noen av disse stillingene vil bli på andre fartøy i rederiet.

Tilsetting vil skje etter en samlet vurdering av søkerne.

Tiltredelse ultimo mars, søknadsfrist 15 des. Søkere oppfordres til å sende søknaden via epost til havtrans@online.no

Spørsmål ang. stillingene besvares på tlf Arnt 95 13 79 84/ Jonny 97 11 36 99
2_sjoetrans_01
Ledige stillinger i Herøy

Annonser