Fagansvarlig leder hjemmetjenesten

Arbeidsoppgaver:
Fagleder inngår i et lederteam som sammen fordeler arbeid og ansvarsoppgaver opp mot daglig ledelse av hjemmetjenesten. Vårt lederteam består av enhetsleder og fagledere i institusjon og hjemmetjenesten.

 • Ansvar for daglige driften ved avdelingen i samarbeid med enhetsleder.
 • Ansvar for det sykepleierfaglige i avdelingen og medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet.
 • Delta i avdelingens lederteam.
 • Turnusarbeid 
 • Påregnes bakvakter.

Fagansvarlig leder kjøkken og renhold

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å lede og videreutvikle den daglige driften i samarbeid med enhetsleder.
 • Ansvar for det faglige i avdelingen og medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet.
 • Delta i avdelingens lederteam.
 • Bestilling av varer.
 • Direkte kontakt med leverandører
 • Samarbeid med ulike samarbeidsparter
 • Ansvar for IK-mat og kvalitetssikring
 • Delta aktivt i produksjonen 
 • Turnusarbeid

Sykepleier 100% stilling

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingen.
 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Påregnes bakvakter.
 • Ansatte i sykehjemmet må påregne seg oppdrag i hjemmesykepleien.
   

Sykepleier 80% stilling svangerskapsvikariat

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingen.
 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Påregnes bakvakter.
 • Ansatte i sykehjemmet må påregne seg oppdrag i hjemmesykepleien.
   

For å lese fullstendig utlysningstekst, samt søke på stillingene trykk her.