Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder. Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1790 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser.

Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Søknadsprosedyre for alle stillinger
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via kommunens hjemmeside.
Trykk her for å søke eller trykk på overskriften på den enkelte stillingen for å søke.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Søknadsfrist er 1. mai 2018 for alle stillinger.

Kontaktperson (alle stillinger)
Wenche Sæthre Jørgensen, enhetsleder, mobil: 90 62 91 98, wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no

Sykepleier/miljøterapeut

Ledig 100 % fast stilling som sykepleier/miljøterapeut.

Beskrivelse avdeling
Herøy kommune har etablert  et bo- og behandlingstilbud for en ung person med utfordrende atferdsproblematikk.
Tilbudet er etablert  i Herøy omsorgssenter, med egen base for bruker og ansatte. De ansatte jobber for tiden i medleverturnus.

Arbeidsoppgaver

 • Assistere og tilrettelegge for beboerens egenomsorg
 • Ansvar for oppfølging og dokumentasjon av ulike tiltak
 • Tilrettelegging av aktiviteter for beboeren
 • Skape trivsel i bomiljøet

Vi søker personer som:
- har erfaring fra arbeid med ungdom som har krevede atferdsutfordringer
- har evne til å kunne stå i krevende situasjoner over tid og vise fleksibilitet og tydelighet i utfordrende situasjoner
- er imøtekommende,og har en positiv holdning
- har faglig trygghet og gode samarbeidsevner
- er mestringsfokusert og har evne til å arbeide strukturert og selvstendig, men samtidig samarbeide i team
- har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å motivere andre
- har fritidsinteresser som kan benyttes i det miljøterapeutiske arbeidet

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som sykepleier eller annen  relevant utdanning.
 • Erfaring med utfordrende atferd er ønskelig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å motivere andre.
 • Kjennskap til elektronisk journalføring er en fordel.
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig.
 • Må ha førerkort klasse B.

To referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e)).

Vi kan tilby:

 • Regelmessig veiledning.
 • En interessant og utviklende jobb i et spennende fagfelt.
 • Mulighet for å være med å etablere og utvikle et godt fagmiljø og et trygt bomiljø for personen i boligen.

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Sykepleier svangerskapsvikariat

Svangerskapsvikariat i 80 % sykepleierstilling i turnus for tiden i hjemmetjenesten. Tiltredelse 1. september 2018
Svangerskapsvikariat i 75 % sykepleierstilling i turnus, for tiden i sykehjemmet. Tiltredelse 1. september 2018

Beskrivelse avdeling
Omsorgsboligene er en bemannet boenhet som ligger administrativt under hjemmetjenesten. Den ligger i nær tilknytting til sykeavdeling og skjermet avdeling. Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen ett trygghetsrom, ett avlastningsrom og en leilighet som er tiltenkt palliasjon / rehabilitering.  I forbindelse med samhandlingsreformen har avdelingen kort tidsavdeling og øyeblikkelig hjelp funksjon (KAD-Seng).

Hjemmesykepleien skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gi mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten skal ivareta brukernes egenaktivitet og ressurser, skape trygge forhold som sikrer tilstrekkelig hjelp ved helsesvikt.

Herøy sykehjem har to avdelinger, inndelt i somatisk og en skjermet avdeling. Det er til sammen plass for 20 pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingen.
 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Påregnes bakvakter.
 • Ansatte i omsorgsboligene må påregne seg vakter ute i hjemmesykepleien.

Vi søker personer som:
- som tar ansvar og liker utfordringer
- har gode samarbeidsevner
- god faglig innsikt og forståelse
- evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter
- interesse for å jobbe med kvalitetsarbeid
- må ha grunnleggende dataferdigheter. Pleie og omsorg benytter seg av fagprogrammet CosDoc som arbeids- og dokumentasjonsutstyr.

Krav til kompetanse

 • Autorisert sykepleier
 • Sykepleiere med relevant videreutdanning vil bli prioritert ved ansettelse.
 • Erfaring/egnethet i jobben
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet
 • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
 • Den som tilsettes må ha sertifikat
 • To referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e)).

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Fagansvarlig kokk

Ledig 100 % stilling som fagansvarlig kokk i turnus.
Tiltredelse snarlig.

Beskrivelse avdeling
Herøy omsorgssenter er et heldøgns bemannet omsorgssenter med langtidsplasser i institusjon, leiligheter, korttidsplasser og avlastningsplasser.

Kjøkkenet er lokalisert i omsorgssentret. Kjøkkenet er ansvarlig for tilberedelse av mat til beboerne i omsorgssentret, samt salg av middag til hjemmeboende. Fagleder i kjøkkenet har ansvar for drift av renholdsoppgaver ved omsorgssentret. Det er eget personale for renhold.

Arbeidsoppgaver
- ansvar for å lede og videreutvikle den daglige driften i samarbeid med enhetsleder
- ansvar for det faglige i avdelingen og medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet
- delta i avdelingens lederteam
- bestilling av varer
- direkte kontakt med leverandører
- samarbeid med ulike samarbeidsparter
- ansvar for IK-mat og kvalitetssikring
- delta aktivt i produksjonen
- turnusarbeid

Vi søker personer som:
- har ledelseserfaring samt erfaring fra storkjøkkendrift
- er positiv, idérik, utviklingsorientert og strukturert
- er serviceorientert og setter store krav til faglig kvalitet
- setter kunden i fokus
- er løsningsorientert og ikke redd for "å brette opp arman" når det trengs
- kan lede, motivere og skape en trivelig og utviklingsorientert arbeidsplass for kjøkkenets ansatte

Krav til kompetanse
- fagbrev som kokk, eller annen relevant utdanning
- gode norskkunnskaper

To referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e).

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Lønn etter avtale

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.