Ledige stillinger i Herøy kommune

Silvalen

Herøy kommune har flere ledige stillinger i omsorgsenheten. Søknadsfrist er 18. august for alle stillinger.

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder. Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1790 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser.

Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Søknadsprosedyre for alle stillinger
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via kommunens hjemmeside.
Trykk her for å søke eller trykk på overskriften på den enkelte stillingen for å søke.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontaktperson - alle stillinger
Wenche Sæthre Jørgensen, enhetsleder, mobil: 90 62 91 98, wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no

Søknadsfrist er 18. august for alle stillinger.

Sykepleier - fast stilling

Fast 80 % sykepleierstilling i turnus i omsorgsboligene/hjemmetjenesten.

Beskrivelse avdeling
Omsorgsboligene er en bemannet boenhet som ligger administrativt under hjemmetjenesten. Den ligger i nær 
tilknytting til sykeavdeling og skjermet avdeling. Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen ett 
trygghetsrom, ett avlastningsrom og en leilighet som er tiltenkt palliasjon / rehabilitering. I forbindelse med 
samhandlingsreformen har avdelingen kort tidsavdeling og øyeblikkelig hjelp funksjon (KAD-Seng).

Hjemmesykepleien skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gi mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten skal ivareta brukernes egenaktivitet og ressurser, skape trygge forhold som sikrer tilstrekkelig hjelp ved helsesvikt

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingene.
 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Påregnes bakvakter.
 • Må påregne seg vakter ute i hjemmesykepleien.

Vi søker personer som:
- tar ansvar og liker utfordringer
- har gode samarbeidsevner
- har god faglig innsikt og forståelse
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- har evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter.
- har interesse for å jobbe med kvalitetsarbeid.
- har grunnleggende dataferdigheter. Pleie- og omsorg benytter seg av fagprogrammet CosDoc som arbeids- og dokumentasjonsverktøy.

Krav til kompetanse

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring/egnethet i jobben
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet
 • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
 • Den som tilsettes må ha sertifikat
 • To referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e).

Andre opplysninger

 • Sykepleier gis lønn tilsvarende 10 års ansiennitet som rekrutteringstiltak.
 • Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
 • Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
 • Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
 • Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Miljøarbeider - fast stilling

Fast 100 % miljøarbeider
Ved interne opprykk vil tilsvarende miljøarbeiderstilling bli ledig.

Beskrivelse avdeling
Herøy kommune har etablert et nytt bo og behandlings tilbud for en ung person med omfattende utfordringer. Tilbudet er etablert i Herøy omsorgssenter, med egen base for bruker og ansatte. De ansatte jobber for tiden i medleverturnus.

Arbeidsoppgaver

 • Assistere og tilrettelegge for beboerens egenomsorg 
 • Tilrettelegging av aktiviteter for beboeren 
 • Skape trivsel i bomiljøet 

Vi søker personer som:
- har erfaring fra arbeid med ungdom og voksne med omfattende utfordringer.
- har evne til å kunne stå i krevende situasjoner over tid og vise fleksibilitet og tydelighet i utfordrende situasjoner.
- har evne til og motta omfattende veiledning
- er imøtekommende, og har en positiv holdning.
- har faglig trygghet og gode samarbeidsevner.
- er mestringsfokusert og har evne til å arbeide strukturert og selvstendig, men samtidig samarbeide i team. 
- har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å motivere andre.
- har fritidsinteresser som kan benyttes i det miljøterapeutiske arbeidet.

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper. 

Krav til kompetanse

 • Søkere med autorisasjon som helsefagarbeider eller annen relevant utdanning.
 • Det kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å motivere andre.
 • Kjennskap til elektronisk journalføring er en fordel.
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig.
 • Må ha førerkort klasse B.

Vi kan tilby:

 • Regelmessig og omfattende veiledning.
 • En interessant og utviklende jobb i et spennende fagfelt. 
 • Mulighet for å være med å etablere og utvikle et godt fagmiljø og et trygt bomiljø for personen i boligen

Andre opplysninger

 • Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
 • Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
 • Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
 • Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Helsefagarbeidere - faste stillinger

Fast 75 % helsefagarbeiderstilling i turnus i hjemmesykepleien. Snarlig tiltredelse.
Fast 50 % helsefagarbeiderstilling i turnus i sykehjemmet. Snarlig tiltredelse.

Beskrivelse avdeling
Omsorgsboligene er en bemannet boenhet som ligger administrativt under hjemmetjenesten. Den ligger i nær tilknytting til sykeavdeling og skjermet avdeling. Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen ett trygghetsrom, ett avlastningsrom og en leilighet som er tiltenkt palliasjon / rehabilitering. I forbindelse med 
samhandlingsreformen har avdelingen kort tidsavdeling og øyeblikkelig hjelp funksjon (KAD-Seng).

Hjemmesykepleien skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gi mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten skal ivareta brukernes egenaktivitet og ressurser, skape trygge forhold som sikrer tilstrekkelig hjelp ved helsesvikt.

Herøy sykehjem har to avdelinger, inndelt i en somatisk og en skjermet avdeling, med til sammen plass for 18 pasienter. Alle pasientene har enerom

Arbeidsoppgaver

 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Tilrettelegge for beboernes daglige omsorg.
 • Assistere og tilrettelegge for beboernes egenomsorg.
 • Oppfølging som primærkontakt 
 • Rapportering og dokumentering i fagprogrammet
 • Tilrettelegging av aktiviteter for beboerne 
 • Skape trivsel i bomiljøet 

Vi søker personer som:
- som tar ansvar og liker utfordringer
- har gode samarbeidsevner
- har god faglig innsikt og forståelse
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- kjennskap til elektronisk journalføring er en fordel.
- beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Krav til kompetanse

 • Autorisert Helsefagarbeider/hjelpepleier med interesse og engasjement for å arbeide i omsorgstjenesten. 
 • Fungerer godt i å samarbeide med kolleger
 • Er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Søker må ha grunnleggende dataferdigheter da virksomheten benytter elektronisk pasientjournal / CosDoc
 • For stillingene i hjemmetjenesten kreves sertifikat.
 • 2 referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e)).

Andre opplysninger

 • Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
 • Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
 • Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
 • Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Sykepleier - vikariat

Svangerskapsvikariat 2 x 80 % sykepleierstilling i turnus. Gjelder f.o.m. 1. september 2017

Beskrivelse avdeling
Omsorgsboligene er en bemannet boenhet som ligger administrativt under hjemmetjenesten. Den ligger i nær tilknytting til sykeavdeling og skjermet avdeling. Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen ett trygghetsrom, ett avlastningsrom og en leilighet som er tiltenkt palliasjon / rehabilitering. I forbindelse med 
samhandlingsreformen har avdelingen kort tidsavdeling og øyeblikkelig hjelp funksjon (KAD-Seng).

Hjemmesykepleien skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gi mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten skal ivareta brukernes egenaktivitet og ressurser, skape trygge forhold som sikrer tilstrekkelig hjelp ved helsesvikt.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingene.
 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Påregnes bakvakter.
 • Må påregne seg vakter ute i hjemmesykepleien.

Vi søker personer som:
- tar ansvar og liker utfordringer
- har gode samarbeidsevner
- har god faglig innsikt og forståelse
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- har evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter.
- har interesse for å jobbe med kvalitetsarbeid.
- har grunnleggende dataferdigheter. Peie- og omsorg benytter seg av fagprogrammet CosDoc som arbeids- og dokumentasjonsverktøy.

Krav til kompetanse

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring/egnethet i jobben
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet
 • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
 • Den som tilsettes må ha sertifikat
 • To referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e)).

Andre opplysninger

 • Sykepleier gis lønn tilsvarende 10 års ansiennitet som rekrutteringstiltak.
 • Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
 • Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
 • Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
 • Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.
Silvalen

Annonser