Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1750 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser.

Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Biblioteksjef/Kultur- og miljøarbeider
Ved Kulturenheten i Herøy er det ledig 100 % fast stilling som biblioteksjef (75 % stilling) og kultur- og miljøarbeider (25 % stilling), med virkning fra 1. august 2016.

Trykk her for å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingen.

Helsefagarbeidere

- 3 faste 50 % helsefagarbeiderstillinger, for tiden ved sykeavdelingen. 
  Ledig fra og med 1. september 2016

- 50 % fast helsefagarbeiderstillinger, for tiden ved Valsåsen bo felleskap. 
  Ledig fra og med 1. september 2016.

-  60 % fast helsefagarbeiderstilling, for tiden ved hjemmesykepleien. 
   Ledig fra og med 1.september 2016.

Trykk her for å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingen.

Ledig stilling i voksenopplæringen
Herøy kommune har fra 1. august 2016 ledig 100% stilling som lærer/programveileder ved Herøy voksenopplæringen.

Trykk her for å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingen.

Lærer
Herøy skole har fra 1.august 2016 ledig stilling som lærer i inntil 80 % stilling Dette er et engasjement t.o.m. 31.12.2016.

Trykk her for å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingen.

Sykepleiere
Pleie og omsorgstjenesten har ledig:

- 80% sykepleierstilling, svangerskapsvikariat, for tiden i omsorgsboligene. 
  Ledig fra og med 1. september  2016
- 60 % sykepleierstilling, fast, for tiden i hjemmesykepleien, ledig fra og med 1. september 2016
- 60 % sykepleierstilling, fast, for tiden i sykehjemmet, ledig fra og med 1. september 2016
- 75 % sykepleierstilling, svangerskapsvikariat i sykehjemmet, ledig fra og med 1. september 2016.

Trykk her for å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingen.

Vernepleier
- 75 % fast stilling som vernepleier ved Valsåsen bofellesskap.

Trykk her for å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingen.

Vikariat som renholder
Ved Herøy helsesenter er det ledig vikariat som renholder.

Trykk her for å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingen.