Flyktningkonsulent 100%.
Stillingen skal koordinere alle oppgaver tilknyttet tjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge botilbudet
 • Følge opp at flyktningene får den opplæringen de skal ha, tilrettelegge språkpraksis og arbeidstrening, herunder oppfølging av bedrifter/arbeidsgivere
 • Drive aktiv formidling til videre utdanning og formidling til jobber i Herøy og andre steder
 • Ansvaret for introduksjonsprogrammet, inkludert veiledning og oppfølging av deltakere
 • Informasjon til lokalsamfunn og samarbeidspartnere.

Lederen har ansvaret for at hele tjenesten drives i henhold til inngåtte avtaler, samt lover og regelverk.

Psykisk helsearbeider:
Stillingen er 75%, men kan utvides til 100% med helgearbeid i omsorgstjenesten. Stillingen kan også deles opp dersom det er ønskelig.
​​
Arbeidsoppgaver:

 • Forebygge psykiske lidelser gjennom oppfølging, veiledning, rådgivning
 • Organisere gruppebaserte tilbud til brukerne
 • Delta i omsorgsgruppen
 • Delta i kommunens rusteam
 • Revisjon av psykiatriplan
 • Gjennomføre brukerundersøkelser
 • Delta i ansvarsgrupper og utarbeidelse av individuelle planer.

 

Pedagogisk leder - vikariat
Ved Herøy barnehage er det ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder, med mulighet for fast stilling, med oppstart snarest, eller etter avtale.

Vi søker etter en pedagogisk leder som

 • er utdannet barnehagelærer og BRENNER for jobben sin
 • er faglig oppdatert og glad i å orientere seg på et stadig skiftende fagfelt
 • har gode lederegenskaper
 • har stort engasjement og evne til å inspirere, engasjere og veilede medarbeidere mot felles mål
 • samarbeider godt med barn, foreldre og  kollegaer.
 • er fleksibel og positiv, og kan ta ting på sparket
 • er engasjert i at barn skal ha en god barndom
 • har et hjerte som banker varmt for de yngste innbyggerne på øya vår.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ergoterapeut 20%
Herøy kommune har ledig 20% stilling som ergoterapeut med hovedansvar for hjelpemiddelområdet i Herøy kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidler.
 • Vurdere behov for hjelpemidler og boligtilpasninger og har ansvar for søknadsprosessen om hjelpemidler mot NAV Hjelpemiddelsentral.

Ferievikartilkallingsvikar ved legekontoret
Ved Herøy legekontor er det behov for ferievikar/tilkallingsvikar.

Arbeidsoppgaver:

 • Vedkommende må kunne vikariere både i ekspedisjonen og i laboratoriet. Det er utarbeidet stillingsinstruks for helsesekretær.

Ferievikar/tilkallingsvikar ved servicekontoret
Servicekontoret ved rådhuset søker ferievikar som også kan være tilkallingsvikar ellers i året.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Fakturaskanning
 • Sentralbord- og skranketjeneste
 • Merkantile oppgaver etter behov.

Du finner fullstendige utlysningstekster og søknadsfrister ved å trykke her.