Helsesekretær
Arbeidsoppgaver: Stillingen innebærer bl.a. pasientmottak/sentralbordarbeid, timebestillinger. Post og sekretæroppgaver. Laboratorie -og skiftestue arbeid.
Det er utarbeidet stillingsinstruks for helsesekretær

Krav til kompetanse: Til stillingen kreves utdanning som helsesekretær. Det er ønskelig med arbeidserfaring fra legekontor eller lignende arbeid.

Renholder
Arbeidsoppgaver: Renhold av kontorene hver uke etter oppsatt renholdsplan med arbeidstid etter kl.15.00

Krav til kompetanse: Erfaring og referanser fra lignende arbeid.

Lærer
Arbeidsoppgaver: Undervisning på ungdomstrinnet i ulike fag.


Krav til kompetanse: Allmennlærerkompetanse

For å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingene trykk her.