Kommunelege 2 (100% stilling):
Arbeidsoppgaver: Kurativ virksomhet/listeansvar for 900 innbyggere, samt deltakelse i legevakt.Legevakt er for tiden 6-delt og er i fellesskap med nabokommunen Dønna. Helgelandssykehuset Sandnessjøen har legevaktsformidlingen for kommunene.

Krav til kompetanse: Norsk autorisasjon som lege, spesialitet i allmennmedisin/samfunnsmedisin er ønskelig, men ikke noe krav. Søkerne må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig. Ved tilsetting vil det bli vektlagt faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Du må være løsningsorientert og opptatt av tverrfaglig samarbeid.

Flyktningekonsulent (100% stilling):
Arbeidsoppgaver: Stillingen skal koordinere alle oppgaver tilknyttet tjenesten:

 • Tilrettelegge boligtilbudet
 • Følge opp at flyktningene får den opplæringen de skal ha, tilrettelegge språkpraksis og arbeidstrening, herunder oppfølging av bedrifter/arbeidsgivere.
 • Drive aktiv formidling til videre utdanning og formidling til jobber i Herøy og andre steder.
 • Ansvaret for introduksjonsprogrammet, inkludert veiledning og oppfølging av deltakere
 • Informasjon til lokalsamfunn og samarbeidspartnere

Lederen har ansvaret for at hele tjenesten drives i henhold til inngåtte avtaler, samt lover og regelmerk.

Ved behov må det påregnes noe arbeid på kveldstid.

Krav til kompetanse: Relevant høyskoleutdanning, gode datakunnskaper, personlig egnethet vil bli vektlagt, førerkort til bil. Det er en fordel å disponere egen bil

Vernepleier (75% stilling):
Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av tjenestetibudet til brukerne.
 • Det vektlegges å jobbe målrettet sammen med brukerne, samt ivareta brukernes rettsikkerhet.
 • Tilby brukerne opplevelser og et kvalitativt godt tjenestetilbud innenfor gjeldende rammer og lovverk.
 • Turnusarbeid/rundturnus
 • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige avdelingene

Krav til kompetanse:

 • Autorisasjon som offentlig godkjent vernepleier
 • Erfaring med elektronisk pasientjournal/IT-verktøy
 • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
 • Den som tilsettes må ha sertifikat.

Sykepleiere (2 x 75% fast stilling i turnus):
Arbeidsoppgaver: Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingene. Turnusarbeid/rundturnus. Det må påregnes bakvakter ved fravær eller ferier.

Krav til kompetanse:

 • Autorisert sykepleier
 • Sykepleiere med relevant videreutdanning vil bli prioritert ved ansettelse.
 • Erfaring/egnethet i jobben.
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet
 • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
 • Den som tilsettes må ha sertifikat.
 • 2 referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e))

Fullstendig utlysningstekst for alle stillinger finner du her.