Du kan lese utlysningsteksten og søke på stillingene ved å trykke på linkene nedenfor.

Pedagogisk leder – 100 % vikariat i Herøy Barnehage.

Sosialkonsulent – 50 % ved Nav Herøy.

Sykepleier – 100 % ved Herøy sykehjem.

Helsefagarbeider – 80 % ved Herøy sykehjem.

2 Helsefagarbeidere – 50 % ved Herøy sykehjem.

Ferievikarer - ved Herøy omsorgssenter med institusjon og omsorgsboliger, kjøkken, renhold og vaskeri, hjemmesykepleien og Valsåsen omsorgsboliger.

Assistent kjøkken og renhold – 75 % ved Herøy sykehjem.