Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak for andre halvår 2015.

Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på sitt hjemsted.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelstier, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemonstrasjoner, sykkelprøver m.m.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø. - evt. firmapost-nord@vegvesen.no  innen 25.september 2015

Ytterligere opplysninger kan fås hos marlene.landbakk@vegvesen.no eller jeremiassen@trykktrafikk.no