Fra 1. august er det tre ledige stillinger i voksenopplæringen ved Herøy skole.

 1. 100 % fast lærerstilling i voksenopplæringen
  Det søkes etter en lærer som kan gå inn i norsk- og samfunnsfagsundervisning og har utdannelse innen norsk for fremmedspråklige. Stillingen vil også få ansvar for administrasjon, herunder inntakssamtaler, kartlegging, individuelle planer, rapportering/ refusjonskrav og språkpraksis.
   
 2. 100 % midlertidig lærerstilling i voksenopplæringen
  Det søkes etter en lærer som kan undervise i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.
   
 3. 70 % midlertidig lærerstilling i voksenopplæringen
  Det søkes etter en lærer som kan gå inn i norsk- og samfunnsfagsundervisning og har utdannelse innen norsk for fremmedspråklige.

Les fullstendig utlysning og søk på stillingene ved å gå inn på Herøy kommunes hjemmeside.

Trykk her Søknadsfrist: 10. mai 2013.