Nav Herøy har ledig 80 % vikariat på NAV Dønna med mulighet for fast ansettelse og økning til 100 % stilling.

Arbeidssted: NAV Dønna, tiltredelse: snarest.

Beskrivelse avdeling
Nav Herøy er vertskommune for NAV Dønna og har til sammen 9 ansatte. De ansatte jobber i utgangspunktet på hvert sitt kontor, men er fleksible og må påberegne å jobbe på tvers av kontorene. Ansatte jobber tverrfaglig for å ivareta brukernes behov på en helhetlig måte.

Kommunale oppgaver som er tillagt Nav kontoret er: Økonomisk sosialhjelp, økonomisk veiledning, gjeldsrådgivning, bostøtteordningen og rusforbyggende arbeid.

Arbeidsoppgaver

  • Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester
  • Gjeldsrådgivning
  • Økonomisk veiledning
  • Oppfølging av brukere

I tillegg innebærer stillingen oppføling av statlige oppgave som ligger i NAV kontoret, og arbeid i kontorets mottak.

Vi søker en person med:

  • Erfaring fra økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning
  • Erfaring fra saksbehandling
  • Erfaring fra oppfølgingsarbeid i forhold til brukere
  • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til kompetanse
Det er ønskelig at søkere har sosialfaglig utdanning, men søkere med annen relevant praksis kan vurderes.

Kontaktperson
Nav-leder May-Brith Pedersen, tlf: 55553333, may-brith.pedersen@nav.no

Trykk her for å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingen.