Herøy barnehage er en kommunal 6-avdelings barnehage, med opptil 108 plasser i alderen 0 til 6 år. Vi ligger sentralt i forhold til både naturen og vårt nærmiljø. Vi har fokus på friluftsliv og utelek, samt språk og kommunikasjon. Vi er inne i spennende utviklingsprosjekter som vi ønsker at du blir en viktig del av. Vi er en flerkulturell barnehage med barn fra 8 forskjellige land.

Trykk her for å lese fullstendig utlysningstekst og søke på stillingen.