Arbeidsområde:
Hovedsakelig tjenestegjøring ved gudstjenester og kirkelige handlinger i kirkene/prekenstedene i kommunene Herøy og Dønna. Samt et overordnet ansvar for å ivareta og utvikle sang- og musikkarbeidet i menighetene.

Stillingen er ledig fra 1 .januar 2022, eller etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder/kirkeverge Bård Grønbech, tlf. 750 68078 el.  95 16 15 64.

Skriftlig søknad og CV sendes til:

Dønna kirkekontor, Krunhaugen 3, 8820 Dønna eller til kirkeverge@donna.kommune.no

For fullstendig annonse for stillingen ved å trykke her .

Søknadsfrist 1. november 2021.