Ledig stilling som fagleder for kulturskolen

Kulturskolen i Herøy

Herøy kommune har ledig 100 prosent fast stilling som fagleder for kulturskolen. Søknadsfrist er 21. juni 2020.

Kulturskolen skal ha en viktig samfunnsrolle og særlig bidra til gode oppvekstsvilkår i kommunen.

Herøy kulturskole tilbyr undervisning innen instrument- og vokalopplæring. I tillegg er det ønskelig med undervisning innen visuelle fag, kor og prosjektbasert undervisning innen ulike kunstuttrykk.

Kulturskolen skal samarbeide med biblioteket, barnehagene, grunnskolen, SFO, institusjoner og det frivillige kulturlivet.

Leder skal sørge for at kulturskolen har et rikt tilbud som favner både i bredde og dybde.

Kulturskolen inngår i kulturenheten og er organisert under oppvekst og kultur. Stillingen er en 100 prosent fast faglederstilling hvor 20 prosent er knyttet til administrasjon og 80 prosent er undervisning og utvikling. Organisatorisk er kulturskolen underlagt kulturenheten sammen med biblioteket og frivilligsentralen. Stillingen rapporter direkte til kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Administrasjon og undervisninga er lokalisert ved Herøy skole hvor kulturskolen har egne lokaler. Fagleder er eneste ansatte ved kulturskolen.

I dag har Herøy kulturskole undervisningstilbud innen gitar, ukulele, keyboard, trommer, sang og band. Hvilke tilbud som kan gis utarbeides i tett samarbeid med person som tilsettes i stillingen.

Du finner flere opplysninger om stillingen og kan søke ved å trykke her.

Søknadsfrist: 21. j uni 2020.

 

Annonser