Ledig stilling som biblioteksjef/Kultur- og miljøarbeider

Flyfoto Herøy skole

Herøy kommune har ledig stilling stilling som biblioteksjef/kultur- og miljøarbeider. Søknadsfrist er satt til 1. april 2019.

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1770 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Biblioteksjef/Kultur- og miljøarbeider
Ved kulturenheten i Herøy kommune er det ledig stilling som biblioteksjef. For tiden er stillingen delt i to ansvarsområder, 75% som biblioteksjef og 25% som kultur- og miljøarbeider. Trykk her for å søke på stillingen

Beskrivelse avdeling
Som leder for biblioteket har du ansvaret for Herøy bibliotek, kommunes folke- og skolebibliotek.

Herøy kommune søker deg som ønsker å utvikle biblioteket i tråd med samfunnets behov. Biblioteket skal være et attraktivt samlingspunkt for Herøys innbyggere og arena som bidrar til læring og kunnskap. En sentral oppgave vil være å gjøre biblioteket mer tilgjengelig gjennom innføring av nytt digitalt lånesystem som muliggjør utlån uten bibliotekbemanning.

Funksjonen som kultur- og miljømedarbeider skal ha ansvar for ulike oppgaver innen allmennkultur, eksempelvis tilrettelegger for kulturarrangementer og ansvar for fritidsklubb.

Noe arbeidstid på ettermiddags- og kveldstid og i helger må påregnes. Stillingen er organisert under administrasjonsenheten i kommunen og underlagt kommunalleder 2 (oppvekst og kultur). 

Arbeidsoppgaver
- daglig leder for kommunens folkebibliotek.
- ansvarlig for daglig drift og faglig utvikling av biblioteket.
- samarbeidspart og bidragsyter i ulike prosjektgrupper internt og eksternt.
- ansvar for drift og innhold i fritidsklubb for barn og unge.
- tilrettelegge for kulturarrangement
- bidra til at Herøy kommune når sine mål

Vi søker deg som har:
- erfaring fra arbeid med barn og unge
- gode samarbeidsevner
- er serviceinnstilt og positiv
- er samfunnsorientert og kulturinteressert

Krav til kompetanse
- bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå eller tilsvarende relevant høyere utdanning
- grunnleggende kunnskap innen IKT

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk. Eventuelle vedlegg til søknad må være i PDF-format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Trykk her for å søke på stillingen

Kontaktperson:
Kommunalleder oppvekst og kultur, Liv-Åse Lorentzen,
Liv-Ase.Lorentzen@heroy-no.kommune.no

Søknadsfrist: 1. april 2019

Biblioteket på skolen
Herøy bibliotek, kommunes folke- og skolebibliotek er lokalisert i Herøy skole.

Annonser