Det søkes etter en sosial og omgjengelig person som skal:
  • inneha det faglige og administrative ansvaret for bibliotekets virksomhet
  • videreutvikle, markedsføre og styrke biblioteket som arena for kunnskap og kulturformidling
  • bidra med utvikling av skolebiblioteket
  • samarbeide med lokale lag og foreninger der det er naturlig
  • initiere utviklingsprosjekter på bibliotekområdet


Personlige egenskaper, som å arbeide selvstendig, evne til nytenkning, kreativitet og godt humør, vil bli vektlagt.

Les hele utlysningsteksten og søk på stillingen ved å trykke på linken nedenfor. Trykk her