På oppdrag fra NAV Herøy skal vi starte et prosjekt som heter "Jeg kan også bidra". Her skal vi jobbe "utradisjonelt" med unge mennesker som har utfordringer  i forhold til utdanning og skole.

Ved å gi et helhetlig tilbud vil vi legge til rette for at de, ved hjelp av å mobiliere egne ressurser, kommer i jobb, utdanning eller aktivitet. Tilbudet kan inneholde boveiledning, vekking, henting/bringe, økonomi-kost-livsstilsveiledning og ikke minst arbeidstrening.

Se fullstendig utlysningstekst på Herøy ASVOs annonseside på Herøyfjerdingen.