Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1790 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser.

Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Lærer ved Herøy skole

inntil 100 % midlertidig stilling fra 01.01.17 - 31.07.17

Beskrivelse avdeling
Herøy skole er en skole med 190 elever på 1. - 10. årstrinn. Skolen har også skolefritidsordning.

Arbeidsoppgaver
Kartlegging og undervisning for minoritetsspråklige elever, og fag på barnetrinnet.

Vi søker
Vi ønsker lærer med videreutdanning innen andrespråkspedagogikk som kan gå inn i særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Det kan også bli aktuelt å undervise i fag på barnetrinnet. Søkere kan bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk.
Trykk her for å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingen.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Søknadsfrist: 21. desember 2016.

Kontaktperson
Lars Olav  Mogård- Larsen, enhetsleder, mobil: 91681869, lars.olav.mogard.Larsen@heroy-no.kommune.no