Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder. Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1790 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser.

Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Herøy skole har fra høsten av følgende ledige stilling:
- Inntil 100 % fast lærerstilling med hovedvekt på norsk, engelsk og tysk på ungdomstrinnet.

Beskrivelse avdeling
Herøy skole er en skole med 204 elever på 1. - 10. årstrinn. Skolen har også skolefritidsordning.

Arbeidsoppgaver
Undervisning med hovedvekt på norsk, engelsk og tysk på ungdomstrinnet. Ved eventuell intern omrokkering kan det bli undervisning på barnetrinnet. Det kan tilkomme kontaktlæreroppgave.

Vi søker:
- lærere med godkjent kompetanse  innen norsk, engelsk og tysk. 

Ved eventuell omrokkering kan det bli aktuelt å undervise i matematikk, engelsk og norsk på barnetrinnet. Det er ønskelig med kompetanse innen IKT/ iPad.
Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søkere kan bli kalt inn til intervju

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via kommunens hjemmeside.
Trykk her for å søke

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontaktperson
Lars Olav Mogård-Larsen, enhetsleder, mobil: 91681869, lars.alav.mogard.larsen@heroy-no.kommune.no