Hver onsdag har landsbrukskontoret for Herøy og Dønna til vanlig kontordag på Herøy, men onsdag 25. september blir kontoret stengt på grunn av ferieavvikling og kursvirksomhet.