Lærerne lærte om Marine Harvest

laererne_paa_MH_alle
I dag brukte lærerne ved Herøy sentralskole sin kompetansedag på blant annet å øke sine kunnskaper om kommunens største bedrift, nemlig Marine Harvest. Det ble et møte med en imponerende og spennende bedrift.
Det er viktig for lærerne å kjenne næringslivet i egen kommune når de står foran elevene i klasserommet.
 
Og for Marine Harvest var det i dag viktig å få lærerne i tale – ettersom disse daglig har hånd om ungdommen. Det er nemlig ungdommen som er målet for oppdrettsgigantens rekrutterings-kampanje.
 
Imponert over bedriften
Det var trangt på møterommet til Marine Harvest i Herøy i formiddag da fabrikksjef Kjell Stokbakken ønsket rektor Lars Olav Mogård Larsen og hans stab velkommen til orientering om bedriften.
 
Og mange ble imponert over de enorme størrelsene på både merder, produksjonsvolum og anlegget på Hestøya ellers.
 
Marine Harvest har i dag 130 ansatte på fabrikken og skal i vår bygge ny pakkeavdeling i tillegg til en filétlinje. Bedriften skal nemlig i gang med å produsere laksefilét.
 
- Og med mer foredling blir det også nye arbeidsplasser. Vi starter med å produsere 5000 tonn i året og øker på framover, sa Stokbakken blant annet.
 
I tillegg til de 130 som jobber på fabrikken er det rundt 100 personer ansatt som jobber på sjøsiden i Marine Harvest i Herøy.
 
Trenger folk
Og med lærerne foran seg benyttet fabrikksjef Stokbakken anledningen til å fortelle at bedriften har mer enn 50 forskjellige stillinger og:
 
- Det finnes ikke en eneste type kompetanse vi ikke trenger, sa han.
 
Og nevnte veterinær, næringsmiddelfag, økonomi, biologi, markedsføring, IT, språk, ledelse, administrasjon, salg, logistikk, teknologi og navigasjon.
 
- Folk kan starte på anlegget i Herøy og utdanne seg videre til å jobbe hvor som helst i verden, sa Stokbakken og mente at det kanskje ikke er så mange som vet at det på et lite sted som Herøy finnes en bedrift som produserer for 1, 2 milliarder kroner i året.
 
- Vi sliter imidlertid med å finne den rette type mennesker å ansatte. Når jeg skal ansatte folk er oppmøte på jobb noe jeg vektlegger. Nemlig å ta ansvar. Vi gjør nå et framstøt overfor Island i februar, sa Stokbakken.
 
Foran store utvidelser
Marine Harvest i Herøy står foran store utvidelser, i tillegg til de store investeringene som nylig er gjort. Stokbakken kom inn på hvilke muligheter som finnes som vekst og utvikling av bedriften.
 
Og uten av Marine Harvest selv skal drive alt, nevnte Stokbakken muligheter for å starte en emballasjefabrikk. Dessuten er det behov for en avdeling som kan håndtere ulike biprodukter av laks.
 
Andre muligheter er en palleproduksjon og en service-funksjon.
 
Samtidig legger Herøy kommune nå til rette for en industripark på Hestøya.
 
Etter orienteringen fra fabrikksjefen ble lærerne delt opp i to grupper som ble guidet rundt i produksjonslokalene.
 
Lærerne fikk starte der hvor fisken kommer inn i slakteriet og blir slaktet.
 
Videre gikk rundturen til pakkeriet og til slutt til fryseavdelingen.
 
Læringsplakaten
Rektor Lars Olav Mogård Larsen viser blant annet til læringsplakaten når han forteller om hvor viktig det er at lærerne gjør seg kjente med næringslivet.
 
- Skolen skal legge til rette for å dra inn næringslivet i undervisningen. Og på ungdomstrinnet har vi et eget fag som heter ”Utdanningsvalg”.
 
Dette skjer i samarbeid med næringslivet, sier Larsen som fikk utelukkende positive tilbakemeldinger fra sine ansatte på bedriftsbesøket.
laererne_paa_MH_alle
Lærerne ved Herøy sentralskole sammen med Tom Snorre Leirvik og Truls Larsen (henholdsvis til venstre og høyre i blått) som guidet lærerne rundt på anlegget.
laererne_paa_MH_kjell_orienterer
Fabrikksjef Kjell Stokbakken orienterer lærerne.
laererne_paa_MH_truls_orienterer
Truls Larsen tok med seg den ene halvparten av lærerne for å vise fram anlegget på Hestøya.
laererne_paa_MH_rengjoering_av_laks
Her blir laksen sjekket om den er helt ren før den går til pakkeriet.
laererne_paa_MH_laks_i_iskasse
Laksen er lagt i is og kasse og klargjort for utsending.
laererne_paa_MH_kvinnelige_laerere_ler
En fornøyd gjeng etter både orientering og rundturen i bedriften.

Annonser