Lærerik og interessant dag på Seløy Sjøfarm

10

Sist uke var årets 10. klasse på bedriftsbesøk på oppdrettsselskapet Seløy Sjøfarm. Dette ble ei god læringsøkt for årets avgangsklasse.

Lærer Stian Prestø opplyser at tilbakemeldingene fra elevene var at dette var en lærerik og interessant dag.

- Det var selvsagt stas å kjøre RIB og i tillegg komme seg ut på merdene og flåten for å se hvor arbeidet faktisk gjøres. For elevene var det nok store dimensjoner og litt ubegripelige pengesummer det ble snakket om når det gjelder investeringer og verdier i alt fra utstyr til fisken i sjøen. Det at de kommer seg ut og får sett på anleggene er nok lettere å få et forhold til enn bare ord.

- Andreas Jakobsen traff elevene på en meget god måte når har viste oss rundt og fortalte om utstyret og fisken. Inne på Seløy Sjøfarm fikk vi en god omvisning på bygget av Vegar Dalen der han fortalte om de ulike bedriftene og hva de jobbet med. Han hadde stort fokus på hvilke muligheter som ligger i næringen, hvilke utdanningsveier de kan gå, hva som trolig er behovet i næringen i framtiden, og sist men ikke minst ønsket om at flest mulig av elevene skal komme tilbake til Herøy etter endt utdannelse. Dette er som musikk i våre ører, avslutter Prestø.

10
Steffen Jakobsen viste elevene hvordan fisken overvåkes og mates fra et eget kontrollrom med svære monitorer til hvert av anleggene.
10
Andreas Jakobsen fikk god kontakt med elevene ute på anlegget.

  1 / 6 
 
10. klasse på Seløy Sjøfarm 
10. klasse på Seløy Sjøfarm
Her er elvene klare for å dra ut med RIB til anlegget.
 


Annonser