Lærer blir psykiatrisk helsearbeider

marit_joergensen
Lærer Marit Jørgensen skal fra i sommer begynne i ny stilling som psykiatrisk helsearbeider for barn og ungdom i Herøy kommune. Dette skjer som en følge av nedbemanningen/omfordelingen av arbeidsstokken i kommunen.
Marit Jørgensen har vært lærer i Herøy kommune med Seløy skole som arbeidssted. Seløy skole ble i desember vedtatt nedagt fra kommende høst.

Da en 50 prosents stilling som psykiatrisk helsearbeider for barn og ung ble lyst ut internt i vinter, var hun en av tre søkere. Og den best kvalifiserte.

Konsulent Marit Stenbakken i Herøy kommune opplyser til Herøyfjerdingen at Jørgensen allerede nå i mars vil begynne i 7-8 prosents stilling med å sette seg inn i den nye joben.

Kommunelegen er overordnet - Fra skolen tar ferie i juni vil hun bruke eda mer tid til det, men hun skal formelt sett starte i stillingen fra 1. august.

Hun vil jobbe tett sammen med helsesøster Edith Rishaug Hansen, som fram til nå har hatt en del av den stillingen Jørgensen nå går inn i, opplyser Stenbakken videre.

Dermed er det også naturlig at Marit Jørgensen skal ha helsehuset som arbeidsted. Hennes overordnede vil være kommunelege 1 Inge Skauen.

Det er videre et krav til stillingen av Jørgensen tar videreutdanning innenfor faget. Fra tidligere har hun lærerhøgskole.

Synlige resultater
Arbeidet med nedbemanningen / omfordeling av arbeidsstokken i kommunen begynner dermed å få synlige resultater

For samtidig er det nå klart at Hege Skuseth, som nå jobber på SFO ved Øksninga skole og samtidig med renhold ved skolen har fått jobb i en annen kommune.

Hun fratrer stillingen i april og kommunen behøver dermed ikke å omplassere henne.

Øksningan skole legges ned fra kommende høst.

Renholder ved Seløy skole, Edith Mathisen, har sagt fra seg sin 40 prosents stilling.

Kommunen jobber med å finne en annen passende stilling til Liss Andreassen, tilsatt ved SFO ved Seløy skole.

- Dersom vi ikke finner det, vil hun miste stillingen sin. Men hun vil ha fortrinnsrett til stillinger i kommunen de neste 24 månedene, sier Marit Stenbakken.

Kutter 19 stillinger I kommunestyrets budsjettmøte i desember ble det vedtatt at kommunen skal kutte 19 stillinger.

Herøy kommune hadde først satt 25. februar som en endelig dato for varsel om endret tilsettingsforhold som de ansatte som ble omfattet av nedbemanningen.

Alle som er i faresonen for  å bli sagt opp har fått melding om dette. Men fortsat jobber Herøy kommune for å unngå oppsigelser.


- Nå har vi fått en del ting på plass og har utsatt den endelige datoen en måned, avslutter konsulent Marit Stenbakken.

Økonomisjefen sluttet Økonomisjef Oddrunn Ofte hadde dessuten sin siste dag på jobb i Herøy kommune sist uke. Hun skal tiltre ny stilling i Helgeland Kommunerevisjon.

Foreløpig er det ikke bestemt om det skal tilsettes ny økonomisjef i hennes sted. På siste ukes møte mellom rådmennene i de fire HALD-kommunene ble det diskutert en løsning med felles økonomisjef.

I tillegg har to ansatte på teknisk avdelings utestyrke gått av med pensjon og en tredje blir pensjonist til sommeren.
marit_joergensen
Marit Jørgensen

Annonser