Herøy skole har nylig kjøpt inn 10 robåter fra Båtbutikken til Kurt Arild Nilsen i Herøysenteret. Robåtene skal primært brukes i undervisningen for å lære elevene å ro, samtidig som man lærer dem livberging og trygghet på havet. Pengene til robåtene har de fått med støtte fra Nordland Fylke, Herøydagan, Utstyrsbanken og Helgeland Museum.

I et nydelig høstvær var første klasse ved Herøy skole sist torsdag nede ved Prestegårdskaia for å prøve båtene.

- Sikkerhet er en ting, men jeg tenker også på gründertanken og det at vi er en maritim kommune. For å bli interessert i havet og livet i havet så kan man like godt begynne med fjæra. Det fiskes nå kongesnegl for millioner på Herøy og dette er nytt for oss. Hvem vet hva som vil dukke opp i årene framover.

- Vi håper at vi skal få unger som blir trygg i båt og samtidig lærer å tenke sikkerhet. Det å lære å ro og ha årer i båten er også viktig den dagen motoren stopper, sier lærer Jon Ove Ottesen.

Bakgrunn
I Herøy har man til alle tider levd av og ved havet. Barn har vært med fedre og kanskje noen mødre i båten, og lekt og undersøkt livet i fjæra. Herøy har tidligere vært en stor fiskerikommune, men er i dag er store på lakseoppdrett.

Herøy skole har nylig kjøpt inn 10 robåter fra Båtbutikken i Herøysenteret. Robåtene skal primært brukes i undervisningen for å lære elevene å ro samtidig som man lærer dem livberging og trygghet på havet. Pengene til robåtene har de fått med støtte fra Nordland Fylke, Herøydagan, Utstyrsbanken, Helgeland friluftsråd og Helgeland Museum.

Skolen begrunner prosjektet med at mange av dagens barn og unge ikke kan ro. Kommunen har i tillegg tatt imot mange arbeidsinnvandrere og flyktninger som i de fleste tilfeller ikke kan ro.

De ønsker også på sikt å lære ungene fiske gjennom å sette krabbeteiner, ruser, leppefiskteiner, garn, osv. for å gi dem muligheter for videre læring om livet i havet. De har også et langsiktig mål om at noen skal se en ny mulighet i «den blå åkeren», og kanskje bli en framtidig gründer.