Kystnæringene leder an på Helgeland

12_laks3
Kystnæringene på Helgeland knuser den tradisjonelle industrien og laks er selve lokomotivet i næringslivet på en kyst i kraftig medvind. Oppdrett av laks solgte i fjor for nær tre milliarder kroner og 12-13 prosent av all norsk laks kommer fra Helgeland.
Det går meget godt for de nye næringene på helgelandskysten, representert med sterke herøyselskaper som Marine Harvest, Seløy Undervannservice AS og brønnbåtselskapet Norsk Fisketransport.
 
Store overskudd
Sistnevnte er en sammenslutning av blant annet Færøy AS og Vågtrans AS fra Herøy og Børge Lorentzsens tidligere brønnbåtselskap på Dønna.
 
Det er Helgelands Blad som skriver om dette 22. september.
 
”Overskuddene var store i fjor og ser ut til å bli vesentlig større i år”, skriver avisa om oppdrettsnæringa i Helgeland.
 
Marine Harvest
Marine Harvest har 182 ansatte i Herøy og 292 i hele regionen, skriver Helgelands Blad og føyer til at Marine Harvest region Nord i fjor genererte et driftsresultat i overkant av 425 millioner kroner av en omsetning på rundt halvannen milliarder kroner.
 
”Servicenæringene lever godt på laksen. Super-lønnsomme Seløy Undervannservice AS har laks som et av de sentrale forretningsområdene”, skriver avisa videre.
 
Dårlig for indre Helgeland
Som konstaterer at det går tungt for næringslivet på indre Helgeland og viser blant annet til Alcoa Norway AS, som driver aluminiumsverkene i Mosjøen og på Lista, i fjor gikk med underskudd. I tillegg faller produksjonen og antall ansatte minker.
 
Også på Mo går det dårlig, skriver Helgelands Blad og viser til en rekke store bedrifter i Mo Industripark som har dårlig inntjening.
 
 
12_laks3
Laks er lokomotivet i næringslivet på en kyst i kraftig medvind.
SU_dykkere_01
Seløy Undervannservice AS er en annen viktig og stor bedrift som går godt. Her fra kabellegging i fjor høst.
12_broennbaater
Arnt Erling Paulsen (fra venstre) og Jonny Hansen fra Herøy slo i april sammen sine virksomheter med Norsk Fisketransport og blant andre Børge Lorentzsen.

Annonser