Kyndelsmesse og konfirmantenes lysmesse i Herøy kirke

Lysmesse 2020_konfirmantene

Søndag 2. februar kl. 18.00 blir det kyndelsmesse og lysmesse i Herøy kirke der årets 22 konfirmanter vil bære det meste av gudstjenesten.

Søndag den 2. februar er det kyndelsmesse. På Primstaven er kyndelsmesse markert med en syvarmet lysestake, fordi man i den katolske tiden på denne dagen viet alle de lysene som skulle brukes i kirken det neste året.

I Norge var kyndelsmesse en viktig festdag, der man spiste den siste julemat og hadde flotte feiringer i kirkene. Kyndelsmesse ble ofte regnet som midtvinters, og den som hadde brukt opp mer enn halvparten av korn, fôr og annet som var lagret for vinteren kunne være ille ute.

Dagen ble avskaffet som helligdag i 1770, men dagen ble tatt opp igjen i den seneste revisjon av fest- og helligdager i "Den norske kirke" i 2012.

- For årets konfirmanter holdes den spesielle lysmesse derfor på Kyndelsmesse, og ved gudstjenesten søndag den 2. februar i Herøy kirke kl. 18.00 vil årets 22 konfirmanter være de som bærer hele gudstjenesten med lysprosesjon, lystenning, tekstlesninger og bønner.

- Det vil være en av årets mest stemningsfulle gudstjenester, der de levende lys virkelig kommer til deres fulle rett og har en viktig funksjon. Alle er velkommen til å være med søndag kl. 18.00 i Herøy kirke, opplyser sokneprest Guner Birgitte Nielsen.

Lysmesse 2020_konfirmantene øver
Her øver konfirmantene på lysprosesjonen. (Foto: Gunver Birgitte Nielsen)
Lysmesse 2020_konfirmantene
Her er årets konfirmanter samlet i kirka (Foto: Gunver Birgitte Nielsen)

Annonser