Helgeland museum og Kvinnemuseet i Kongsvinger har gjennom flere år samarbeidet om å formidle kvinners livsvilkår og arbeide. I 2010 inngikk museene et samarbeid om utgivelse av boka om kystkvinnen som er basert på samfunnsviter Dagrunn Grønbech doktorgradsarbeid fra Universitetet i Tromsø. Boka har vært en suksess og er nå trykket i nytt opplag. Overskuddet av salget går til et legat som til høsten deler ut nye stipendmidler.

«Hundre kvinner»
Det har årlig vært utdelt midler av D. Grønbechs legat som siste året støttet prosjektet «Hundre kvinner». Dette er et bokprosjekt i regi av Kvinnemuseet i Kongsvinger som har intervjuet 100 kvinner over 70 år i Norge. Disse har fortalt om sine oppvekstsvilkår og sitt voksne liv som blir dokumentert med bilder. Femten kvinner fra Helgeland har fått plass blant disse hundre kvinnene, der vi også vil møte kvinneforkjemperen Berit Ås og skuespiller og filmregissør Liv Ullmann. Boka er et initiativ fra tidligere direktør Kari Sommerseth Jacobsen ved Kvinnemuseet som i dag er en del av Anno museum. Kari Sommerseth Jacobsen er utdannet etnolog og har røtter på Helgeland. Hun er redaktør for boka «Hundre kvinner» som kommer ut til høsten, i månedsskiftet september/oktober.

I høst blir det også tildelt stipendmidler på kr. 25 000 fra D. Grønbechs legat til støtte av nye prosjekt i regi av Helgeland museum og Kvinnemuseet.

 Tekst: samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech