Hver vår og høst startes det opp nytt kurs slik at alle som ønsker det får muligheten til å delta.

Kurset består av 8 ukentlige møter.

ICDP (International child development program) er utbredt, og har både i Norge og internasjonalt vært brukt siden 1990-tallet.

Programmet er utviklet for å:

  • Fremme barns psykososiale utvikling
  • Styrke og understøtte omsorgskompetansen til omsorgsgiver
  • Påvirke kvaliteten av kontakten og samspillet i relasjonen mellom barn og omsorgsgiver
  • Å fremme den positive oppfatningen av, og holdningen til barnet
  • Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling
  • Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende

Det legges opp til at møtene blir ei trivelig og sosial stund, der foreldrene kan bli bedre kjent. Kurset holdes på fellesstua i Karolineveien, som er godt egnet med stellerom og mulighet for å ha med barnevogn.

Kursene har hatt god oppslutning og tilbakemeldingene fra deltagerne er positive.