Helsesykepleier Karina Kilvær og jordmor Ragnhild Stokbakken står bak tilbudet.

 I 2021 deltok de på opplæring gjennom Bufdir for å bli sertifiserte ICDP- veiledere.

Etter dette har helsestasjonen holdt to årlige kurs (vår og høst) for småbarnsforeldre som er hjemme i barselpermisjon. Kurset består av 8 ukentlige møter.

ICDP (International child development program) er utbredt, og har både i Norge og internasjonalt vært brukt siden 1990-tallet.

 Programmet er utviklet for å:

  • Fremme barns psykososiale utvikling
  • Styrke og understøtte omsorgskompetansen til omsorgsgiver
  • Påvirke kvaliteten av kontakten og samspillet i relasjonen mellom barn og omsorgsgiver
  • Å fremme den positive oppfatningen av, og holdningen til barnet
  • Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling
  • Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende

Kurset tilbys to ganger i året til foreldre som er hjemme i barselpermisjon.

Det legges opp til at møtene blir ei trivelig og sosial stund, der foreldrene kan bli bedre kjent. Kurset holdes på Fellesstua i Karolineveien, som er godt egnet med stellerom og mulighet for å ha med barnevogn.

Kursene har hatt god oppslutning og tilbakemeldingene fra deltagerne har vært positive.
Neste kurs starter opp til høsten.