Kunstgressbanen i flomlys

flomlys
De siste ukene har den nye kunstgressbanen på Sør-Herøy vært badet i nydelig flomlys etter mørkets frembrudd. Bare deler av lyskapasiteten er utnyttet i flomlysanlegget, men likevel innbyr lysanlegget til fotballtrening utendørs. Men det er det ikke mange som utnytter.
Tvert imot lokker varmen i Herøyhallen til innendørs trening. Den enkelte om akkurat det.

Derimot kan det være av interesse at flomlysanlegget først ikke lå inne i de opprinnelige planene.

Men innenfor de samme økonomiske ramme er det blitt plass til dette. 12.000 kroner regner Plan- og Utviklingsetaten at flomlysanlegget bruke strøm for i året.

Seks mastre, hver med seks lyspunkter, ble i høst satt opp på dugnad.

Kalkylen er basert på en utgift til strøm (nettleie + strøm) på 80 øre per kilowatttime og 500 driftstimer i året.

Med nødvendig vedlikehold vi de årlige driftsutgiftene til kunstgressbanen ligge på 52.000 kroner, mener Plan- og Utviklingsetaten i Herøy.

Tallgrunnlaget er innhentet fra Vefsn kommune og overført til Herøys forhold.

Med det menes blant annet at kommunen ikke kjøper utstyr, men leier dette fra Vefsn til årlig hovedrengjøring av banen.

Kunstgressbanen sto ferdig sist sommer og kostet rundt seks millioner kroner, hvorav Herøy kommune har betalt 2,2 millioner.

Resten er dekket inn med to millioner kroner i spillemidler, en million kroner i momskompensasjon mens Herøy IL yter 800.000 kroner.
flomlys
Et vakkert og innbydende syn - kunstgressbanen badet i flomlys.

Annonser