Kunngjøring

hoeberg1_01
Landbrukskontoret i Dønna og Herøy er fra 2. juni 2008 sammenslått ved virksomhetsoverdragelse med Dønna som vertskommune. Les kunngjøringen fra landbrukssjefen for begge kommuner.


KUNNGJØRING Landbrukskontoret i Dønna og Herøy er fra 2. juni 2008 sammenslått ved virksomhetsoverdragelse med Dønna som vertskommune.

Kommunestyrene i Dønna og Herøy har godkjent samarbeidsavtalen i sak 26/08 (Herøy) og sak 42/08 (Dønna).

Samarbeidsavtalen gjelder landbrukstjenester, herunder forvalting etter jord- og konsesjonslov samt veterinærtjenetser.

Kontoret på Dønna er bemannet med landbrukssjef og landbrukskonsulent og det vil bli kontordager også på Herøy.

Nærmere informasjon om organisering av felles landbrukskontor i Dønna og Herøy vil bli gitt ved innbydelse til møte med landbruksnæringen og deres fagorganisasjoner i uke 24.

Landbrukssjefen i Dønna og Herøy
hoeberg1_01

Annonser