Formålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge utvidelse for turisme/reiseliv og vil i hovedsak stadfeste den bruk av areal som i dag er i området. I henhold til forskrift om konsekvensvurderinger og plan- og bygningsloven er det vurdert at planendringen ikke medfører krav til utarbeidelse av et eget planprogram.
 
I gjeldende kommunedelplan for Sør- og Nord-Herøy med omland, 2011-2023 er området som nå settes under regulering båndlagt for regulering. Naboer og grunneiere vil bli direkte varslet. Dette varsel om planoppstart er også tilgjengelig på Herøy Kommune hjemmesider http://www.heroy-no.kommune.no
 
Eventuelle merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 16.5.2013 til Herøy kommune, Teknisk Enhet, 8850 Herøy eller til e-post

post@heroy-no.kommune.no.