”Flygevise” er en vekselsang mellom gutter og jenter og man kjenner den fra den gamle ”Skolens sangbok” av Mads Berg. Innspillingen er gjort i kulturskolens eget studio. Reidar Moursund spiller alle instrumenter mens det er elevene i kulturskoletimen som står for sangen.

- Arrangementsmessig har jeg hentet inspirasjon og inntrykk fra mine to år i Sør-Afrika på slutten av 70-tallet, sier en spøkefull Reidar Moursund.

Mads Berg var skolemann og sangpedagog. Han komponerte også musikk, blant annet melodien til ”Jeg snører min sekk” med tekst av Margrethe Munthe. Andre sanger oversatte han fra andre språk, slik som denne ”Flygevise”. Noen kjenner den kanskje også som ”Om jeg hadde aeroplan”.

Boka dominerte sangundervisningen i norsk skole under store delar av 1900-tallet.

Flere sanger
Kulturskoletimen har tidligere i høst spilt inn sangen "Jeg vil male dagen blå" som er skrevet av Ebba Munk til melodi av Pia Raug. Innspillingen av denne sangen er tidligere publisert på Herøyfjerdingen i forbindelse med en skolekonsert, men dere kan også høre denne innspillingen ved å velge den i avspilleren nederst på siden.

Her er teksten til Flygevise:
Om jeg hadde aeroplan, langt jeg ville fly.
Tenkte du å flyge høyt opp mot himlens sky?
Ja, hvis været det er blankt, vil jeg fly så langt, så langt.
Det er ikke flygevær. Himlen skyet er.

Hva var det du ville se oppe i det blå?
Månen stor med stjernehær blank på himlen stå.
Kan jeg òg få være med og få himlens stjerner se?
Kom, så skal vi begge fly høyt, høyt opp i sky.