Kulturskolen åpner igjen

Kulturskolen i Herøy

Kulturskolen i Herøy åpner igjen tirsdag 12. mai 2020 etter å ha vært stengt siden 12. mars.

Den 12. mars satte regjeringen i verk en rekke tiltak for å begrense smittespredning av koronaviruset Covid-19. I den forbindelse ble også kulturskolen i Herøy stengt for undervisning.

Nå skjer det en gradvis gjenåpning av samfunnet igjen, men fortsatt er det svært  viktig at det er stort fokus på smittevernreglene. Barnehagene og skolen har allerede åpnet for de minste elevene og onsdag skal resten av skoleelevene i Herøy igjen møte på skolen. Tirsdag 12. mai blir det igjen undervisning i kulturskolen med utgangspunkt i en egen smittevernveileder for kulturskolen.

Annonser