Kulturskole for de minste

kulturskole_de_yngste
Denne uka er også kulturskoletilbudet for de aller yngste kommet i gang, etter at Line Roan Olsen og Hilde Olsen er ansatt i kulturskolen. En gang i uka møtes ”Blikjent-året” og ”Musikklek” til en givende time med sine to lærere.

Herøyfjerdingen besøker gruppa ”Musikklek” med 1. klassingene, mens 2. klassingene på ”Blikjent-året” har time like etter.
 
Sirkus
Og det er 11 meget lydhøre elever som har sin første kulturskoletime. Lærerne Hilde Olsen og Line Roan Olsen samtaler med ungene og de blir enige om å satse på et spennende tema, nemlig ”Sirkus”.
 
Til Herøyfjerdingen forteller Line Roan Olsen at siden dette tilbudet kom sent i gang ettersom de siste lærerne nylig er tilsatt, så satser de på to temaer som skal ende i to forestillinger i begynnelsen av juni.
 
- ”Musikklek” skal jobbe med temaet ”Sirkus” hvor det blir mye sang, dans, opplesninger, rim og regler, forteller Roan Olsen.
 
Barn for fred
”Blikjent-året” skal jobbe med temaet ”Barn for fred” hvor lærerne fletter inn ulike språk og intrumenter.
 
2. klassingene skal også spille på melodika.
 
På vårparten skal 2.klassingene få prøve seg på de instrumentene kulturskolen tilbyr undervisning i, slik at de blir kjent med hva de kan velge før neste år.
 
Elevene får begynne med individuell opplæring på instrumenter fra 3.klasse.
kulturskole_de_yngste
11 av de 12 elevene på "Musikklek" var på plass da lærerne Line Roan Olsen (nærmest) og Hilde Olsen hadde første time denne uka.
kulturskolen_laererne
- Vi skal jobbe med "Sirkus", kunne Line Roan Olsen (t.v.) og Hilde Olsen fortelle til stor glede fra ungene.

Annonser