Kulturmidler og -priser 2008

kulturpris_01
Oppvekst- og kulturetaten i Herøy opplyser at fristen for å søke om kulturmilder og foreslå kandidater til "Kunstnerpris" og "Kulturpris" er 15. april.
KULTURMIDLER 2008.
Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner kan søke tilskudd til blant annet:

Idrett- og friluftsliv, barne- og ungdomsaktiviteter, tiltak for funksjonshemmede, forsamlingshus, historisk arbeid og allment kulturarbeid.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til oppvekst- og kulturetaten, tlf. 75068070.

Søknadsfrist: 15. april 2008.

------------------------------------------------------------------

KULTURPRISEN 2008. Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Herøy.

KUNSTNERPRISEN 2008. Prisen kan tildeles unge herøyfjerdinger som utmerker seg innen bildende kunst, film, forfatterskap, brukskunst, musikk, scenekunst og lignende.  

Frist for begrunnet forslag på kandidater til kulturpris og kunstnerpris er 15. april 2008.
kulturpris_01
Alf Knutsen fikk kulturprisen for 2007 under Herøydagan av ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser