Kulturmidler og kulturpris

kultur
1. april er frist for både å søke kulturmidler og komme med forslag på kandidater til kunstnerpris og kulturpris i Herøy. Se utlysingstekstene.
KULTURMIDLER 2009 Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner kan søke tilskudd til blant annet:

Idrett- og friluftsliv, barne- og ungdomsaktiviteter, tiltak for funksjonshemmede, forsamlingshus, historisk arbeid og allment kulturarbeid.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 75068000.

Søknadsfrist: 1. april 2009 ------------------------------------------------------------- KULTURPRISEN 2009

Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Herøy. --------------------------------------------------------------------- KUNSTNERPRISEN 2009 Prisen kan tildeles unge herøyfjerdinger som utmerker seg innen bildende kunst, film, forfatterskap, brukskunst, musikk, scenekunst og lignende. Frist for begrunnet forslag på kandidater til kulturpris og kunstnerpris er 1. april 2009
kultur
(Illustrasjonsfoto fra BrasøyGalleriet)

Annonser