Kulturmidlene fordelt

side_2_ungdomslagsjenter
Alle de 95.000 kronene som var satt av i kulturmidler fikk i dag sine nye eiere. I tillegg fikk to søkere som var for sent ute med sine søknader penger.
Innen søknadsfristen 1. april var det innkommet 24 søknader om kulturmidler. Etter fristen kom en søknad fra Norges Blindeforbund (datert 13. april) og en fra Øksningan Ungdomslag.   Sistnevnte søknad var sendt til Herøy kommune, uten at søknaden kom fram. Den ble derfor sendt på nytt 10. mai.   Ordfører Arnt Frode Jensen foreslo at formannskapet skulle ta med de to siste søknadene også. Han fikk politikerne med på å gi Norges Blindeforbund 2.500 kroner og Øksningan Ungdomslag 2000 kroner.   Disse pengene tas fra formannskapets disposisjonskonto.   De øvrige lag og foreninger fikk disse tildelingene:  

Herøy Innebandy

1.000

Skolebakkens Venner

1.000

Morskogen Gård-Hestesenter

6.000

Herøy KFUK / KFUM

5.000

Seniordansegruppa

1.000

Gåsvær Kapell

2.000

UL Bølgen

2.000

Brasøy Velforening

2.000

Brasøy Bedehusforening

2.000

Herøy IL

40.000

Herøy Kirkeforening

1.000

Røde Kors besøkstjeneste

1.000

7-trimmen

1.000

Øksningan Nærmiljøanlegg

2.000

Herøy Volley

1.000

Sandnessjøen og omegn T.F.

2.000

Øksningan Step- og Aerobic

1.000

Valsåsen Velforening

2.000

Herøy Musikkorps

10.000

Skibbåtsværs Venner

5.000

Husvær Bedehus

2.000

Vallhall

2.000

Herøy UL

2.000

Herøy Pensjonistforening

1.000

95.000

 
side_2_ungdomslagsjenter
Herøy Ungdomslag er et av mange lag og foreninger som får kulturmidler.

Annonser