Bakgrunnen for arrangementet er at Kulturlandskapsprisen for Nordland fylke for 2014 ble tildelt aktive bønder på Husvær for sin innsats for å ta vare på tradisjoner i landbrukets og kulturlandskapet på Husvær og øyene rundt. Landbrukskontoret i Dønna og Herøy ønsker, i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Helgeland og NIBIO, å sette fokus på det flotte kulturlandskapet på Husvær.

Det blir et variert program med besøk fra Fylkesmannen i Nordland. Anette Bär fra NIBIO skal holde foredrag om Kystens verdifulle kulturlandskap. Oddrunn Dahlheim og Helge Zahl vil fortelle litt om Husværs historie, og det er mulighet for en liten rusletur i Husvær hvis det er interesse for det.  Marit Dyrhaug fra Helgeland Landbruksrådgiving skal lage natur- og kultursti der alle under 15 år får premie. Her kan alle som er interessert komme å se på det fantastiske kulturlandskapet som er på Husvær, og lære litt om kulturlandskapets verdi.

Påmelding
Alle er velkommen til å delta, men for å kunne planlegge litt i forhold til matservering er det lagt opp til påmelding. Påmelding kan skje til landbrukskontoret på telefon 456 36 061 eller 482 01 397 senest onsdag 1. juli. På slutten av dagen blir det mulighet til å kjøpe middag laget av «Husværlam» for kr. 100,- med gratis kaffe og kaker!

Kulturlandskapsdagen blir arrangert av Landbrukskontoret i Dønna og Herøy i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Helgeland og NIBIO, og har fått støtte av Fylkesmannen i Nordland

Program for dagen

10:00 – 10:30 Velkommen v/ Jørn Høberg, Landbrukssjef i Dønna og Herøy
  Kulturlandskap og kulturlandskapsprisen v/Åsa Hellem, Fylkesmannen i Nordland
  Kulturlandskap som ressurs i næringsutvikling v/Hanne-Sofie Trager, Fylkesmannen i Nordland
10:30 – 10:40      Pause, kaffe og noe å bite i
10:40 – 11:10  Kystens verdifulle kulturlandskap v/Anette Bär, NIBIO
11:10 – 12:00      Presentasjon av Husvær v/Oddrunn Dahlheim og Helge Zahl
12:00 – 12:10  Pause
12:10 – 13:15 Natur- og kultursti v/ Marit Dyrhaug, Norsk Landbruksrådgiving Helgeland
Tema: kulturlandskap, lokalhistorie og botanikk
Premie til alle deltakere under 15 år!
13:30 Salg av middag laget av «Husværlam» kr 100,-. Gratis kaffe og kake!
14:30 Vel hjem, eller nyt Husvær på egenhånd

Ingen deltakeravgift!

Påmelding (grunnet matservering) senest onsdag 1. juli.

Slik kommer du til og fra Husvær
Til Husvær med ferge:    Fra Søvik kl 08:15 og fra Herøy kl 08:45. Ankomst Brasøy kl 09:15.
Fra Husvær med ferge: Fra Brasøy kl 14:50, 17:05 eller 21:15.

Til Husvær med hurtigbåt: Fra Sandnessjøen kl 08:25, fra Herøy kl 08:50. Ankomst Husvær kl 09:30.
Fra Husvær med hurtigbåt: Fra Husvær kl 16:20, med ankomst Herøy kl 17:25 og Sandnessjøen kl 17:50.